Електрик України
П`ятниця, 18.10.2019, 12:58
Меню сайта

Категории каталога
Мои статьи [21]

Форма входа

Поиск

Друзья сайта


Статистика

Главная » Статьи » Мои статьи

ЗАКОН УКРАЇНИ" ПРО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТЫКУ" №575/97 р.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

“енергія” - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;

“електроенергетика” - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією;

“енергетична безпека” - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища;

“енергогенеруючі компанії” - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію;

“енергопостачальними” - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам;

“магістральна електрична мережа” - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;

“магістральна теплова мережа” - комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі;

“мережа (електрична чи теплова)” - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

“міждержавна електрична мережа” - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами;

“місцева (локальна) електрична мережа” - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача;

“об'єднана енергетична система України” – сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом;

“об'єкт електроенергетики” - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа;

“оптовий ринок електричної енергії України” - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;

“передача енергії” - транспортування енергії за допомогою мереж на підставі договору;

“постачання електричної енергії” - надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору;

“споживачі енергії” - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю;

“суб'єкти електроенергетики” - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні;

“учасники оптового ринку електричної енергії України” - суб'єкти підприємницької діяльності, які продають та купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України на підставі договору;

“централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління” - оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;

“граничні показники” - це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку;

“надзвичайна ситуація в державі” - це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог. 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об'єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії. 

Стаття 3. Законодавство про електроенергетику 

Відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 4. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці 

Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості, визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними умовами функціонування галузі:

постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України;

централізованим теплопостачанням споживачів тепло-електроцентралями і котельнями, які входять до об'єднаної енергетичної системи України. 

Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці 

Державна політика в електроенергетиці базується на таких принципах:

- державне регулювання діяльності в електроенергетиці;

- створення умов безпечної експлуатації об'єктів електроенергетики;

- забезпечення раціонального споживання палива і енергії;

- додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії;

- створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня електроенергетики;

- підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики;

- забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії;

- збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;

- сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії;

- забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для електроенергетики;

- створення умов для перспективних наукових досліджень;

- забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики;

- забезпечення відповідальності енергопостачальників та споживачів. 

Стаття 6. Право власності в електроенергетиці 

Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Перелік об`єктів електроенергетики, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. 

Приватизація об'єктів електроенергетики здійснюється відповідно до законодавства України про приватизацію. 

У разі приватизації об'єктів електроенергетики Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій акціонерних товариств, створених на базі об'єктів електроенергетики

Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ загальнодержавного значення. 

Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці 

Проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики, систем диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, інших об'єктів, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, регламентуються нормативно-правовими актами, обов'язковими для виконання всіма суб'єктами електроенергетики. 

 

Розділ ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 

Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці 

Державне управління в електроенергетиці здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 9. Державний нагляд в електроенергетиці 

Державний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та інші органи, визначені законодавством України. 

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж здійснює нагляд за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України. 

Державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають право:

- безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти електроенергетики для перевірки додержання нормативно-правових актів про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції, отримувати від посадових осіб інформацію щодо виконання цих актів;

- давати у межах своїх повноважень керівникам об'єктів електроенергетики приписи про усунення порушень нормативно-правових актів;

- застосовувати у встановленому законодавством України порядку санкції до підприємств, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, за порушення законодавства про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції. 

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії здійснює нагляд за електричними і тепловикористовуючими установками та тепловими мережами споживачів. 

Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії мають право:

- безперешкодного доступу до електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів;

- отримувати від споживачів інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів; 

- давати споживачам обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень нормативно-правових актів;

- давати споживачам приписи про приведення засобів обліку, контролю та регулювання споживання електричної і теплової енергії у відповідність з нормами, правилами і стандартами в електроенергетиці;

- надсилати власникам об`єктів споживача подання про невідповідність займаній посаді працівника електротехнічного профілю, який своєчасно не пройшов перевірку знань з електробезпеки та експлуатації струмоприймачів;

- вимагати від споживачів додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії;

- надавати приписи щодо неприпустимості продовження експлуатації електричних і тепловикористовуючих установок споживачів, якщо це створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, здоров'ю населення;

- застосовувати в установленому законодавством України порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення нормативно-правових актів. 

                                        Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики 

До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики належать:

- погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади;

- участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на підпорядкованій їм території;

- участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;

- регулювання тарифів на теплову енергію відповідно до Закону;

- сприяння розвитку енергетики в регіоні. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання режимів енергоспоживання.

Категория: Мои статьи | Добавил: elektricua (01.07.2009)
Просмотров: 1103 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний хостинг uCoz